Đặt bẫy đêm bắt chuột đồng mùa lũ ở Đồng Tháp Mười

Video
Mùa lũ, người dân Long An dùng bẫy đặt theo đường mòn, bắt khoảng 10 kg chuột đông, kiếm 400.000 đồng mỗi đêm.