Đất đá lấp kín tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội

Video
Tại khu vực phía nam ga Lâm Giang (Yên Bái), hàng chục nghìn tấn đất đá sạt lở đã vùi lấp 5 toa hàng, đường sắt dừng vận hành nhiều ngày.