Đất nước sạch đến mức phải nhập khẩu rác để tái chế

Video
Tại Thụy Điển, từ nhiều năm nay, đất nước đã phải nhập khẩu rác thải từ các quốc gia khác.
Xem thêm