Đấu đầu với tàu hỏa, thoát chết trong gang tấc

Video
Gã trai nhìn thấy tàu hỏa đi tới vẫn từ từ bước tới cho tới khi tàu hỏa tới sát sạt mới bước vội qua đường ray, may mà thoát chết trong gang tấc. Quả là liều hết chỗ nói.