Đấu súng với cướp trên phố

Video
Một tên cướp mang theo súng vào cửa hàng tạp hóa trên phố để cướp...không may gặp phải chủ cửa hàng cũng có súng, màn đấu súng trên phố ác liệt sau đó tên cướp phải bỏ chạy.
Xem thêm