Dâu tây Anh nguy cơ chín hỏng vì không ai hái

Video
Brexit đang khiến nguồn cung lao động thời vụ cho nông nghiệp Anh giảm mạnh.