Dây an toàn tuột khỏi người du khách trên cầu treo cao 300m

Video
Dây an toàn tuột khỏi người nam du khách khi anh đang chơi trò chơi cảm giác mạnh trên cầu treo cao 300m khiến người xem thót tim.

VIDEO MỚI NHẤT