Đây là cách người dân khắp thế giới sống tích cực giữa dịch Covid-19

Video
Từ giả bộ thưởng ngoạn đại dương trong phòng khách đến rủ nhau ra ban công hát hò, người dân trên khắp thế giới có đủ cách sống tích cực giữa dịch virus corona.