Dạy tiếng Anh bằng rap

Video
Để tạo không khí vui vẻ trong giờ học tiếng Anh, thầy giáo đã nghĩ ra một cách không thể tuyệt vời hơn.
Xem thêm