Dê hai chân đi lại như người gây kinh ngạc

Video
Dù chỉ có thể vận động bằng hai chân trước, con dê vẫn khỏe khoắn và sinh hoạt bình thường, gây bất ngờ cho những người chăn nuôi.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT