Đề xuất làm hai tuyến tàu điện một ray vào Tân Sơn Nhất

Video
Kinh phí làm tuyến tàu điện một ray vào sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến 35-50 triệu USD mỗi km.