Đèn tín hiệu cùng xanh, cùng đỏ tại ngã tư

Video
Tại một ngã tư, hệ thống đèn giao thông lỗi, cùng hiện xanh hoặc cùng đỏ khiến người tham gia giao thông hoang mang không biết nên dừng lại hay đi tiếp.