Đi bộ sai luật phải lên mạng xã hội xin lỗi, đủ 20 likes mới được tha

Video
Tại Quảng Châu, Trung Quốc, thay vì phạt tiền hoặc lao động công ích, cảnh sát yêu cầu người đi bộ sai luật đăng tải hình ảnh, chi tiết về hành vi vi phạm luật giao thông của mình lên Wechat, bao giờ đủ lượt thích thì mới được tha.

VIDEO MỚI NHẤT