Đi buýt nhanh BRT Hà Nội bằng vé 4.0

Video
Trong hơn 48 năm phát triển, công nghệ vé điện tử trên phương tiện công cộng có những phát triển mạnh mẽ. Với kỳ vọng ngăn chặn gian lận, thuận tiện cho hành khách khi sử dụng, tăng tốc độ lưu thông hành khách, cải thiện hình thức thanh toán linh hoạt. Tại Việt Nam công nghệ này lần đầu tiên được áp dụng trên xe buýt BRT.