Đi chợ ở Bắc Kinh thời Covid-19

Video
Các PV thường trú của Đài THVN đã ghi lại một hoạt động vốn dĩ rất bình thường của thời chưa có Covid-19 nay trở nên khác hẳn ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.