Đi chơi Tết, du khách trải chiếu ngủ la liệt trong công viên

Video
Nắng oi bức, nhiều du khách trải bạt, mắc võng, dựng lều để nghỉ trưa trong khuôn viên Thảo Cầm Viên ở Sài Gòn khi đi chơi Tết Dương lịch.

VIDEO MỚI NHẤT