Đi cướp, tự ném gạch làm 'đồng đội' bất tỉnh rồi bỏ chạy

Video
Video ghi lại cảnh 3 tên cướp cố gắng đột nhập vào một nhà bằng cách ném gạch để phá cửa vào nhà, tuy nhiên một đồng bọn lại ném gạch trúng tên còn lại làm tên này bất tỉnh. An ninh lập tức có mặt và hai tên lên xe chạy trốn bỏ lại đồng đội đang nằm bất tỉnh.