Di dời thành công ngọn hải đăng 720 tấn

Video
Các kỹ sư tiến hành dịch chuyển hải đăng 120 tuổi Rubjerg Knude vào sâu trong đất liền để tránh nguy hiểm do bờ biển xói mòn.