Đi kiếm ăn về, chuột mẹ đau đớn nhìn con bị rết khổng lồ cắn chết

Video
Sau khi ra ngoài kiếm ăn, chuột mẹ quay về tổ và phát hiện rết khổng lồ đang rình rập đàn chuột con, dù lập tức lao vào xua đuổi kẻ lạ mặt, chuột mẹ vẫn không kịp cứu một đứa con đã bị rết cắn chết.