Đi làm ngày Tết sẽ được hưởng lương như thế nào so với ngày thường?

Video
Nếu đi làm ngày nghỉ Tết, ngoài khoản tiền lương nhận theo chế độ, người lao động còn được hưởng thêm 3 lần tiền lương cơ bản của ngày làm việc.
Xem thêm