Đi săn trâu rừng, sư tử bất ngờ nhận kết cục đau đớn

Video
Trâu rừng là con mồi nguy hiểm và đầy rủi ro mà sư tử luôn phải chú ý đề phòng khi giao chiến.