Đi thi đại học trên lưng cha

Video
Chào đời vài tháng, đôi chân của Lê Xuân Bách đã teo lại. Nhiều năm qua em không thể đi đứng được, đôi tay cũng rất yếu không thể cầm được vật nặng. Ông Lê Văn Hồng - cha Bách - trở thành đôi chân của con, cõng em đến trường và nay đi thi đại học
Xem thêm