Đi vào đúng điểm mù của xe tải, người phụ nữ bị cán qua

Video
Trong lúc băng qua đường, người phụ nữ dừng xe ngay đúng điểm mù của xe tải và bị cán qua sau đó.