Đi xe buýt, metro cùng một tấm vé

Video
Chỉ cần mua vé buýt nhanh, người dân Hà Nội có thể dùng được cho toàn bộ hệ thống buýt thường và đường sắt đô thị. Việc thí điểm bắt đầu từ tháng 10/2017.

VIDEO MỚI NHẤT