Đi xe khách không khai báo y tế sẽ bị từ chối phục vụ

Video
Nhiều nhà xe ở Hà Nội yêu cầu hành khách đi xe bắt buộc phải khai báo y tế, ai không tuân thủ sẽ bị từ chối phục vụ, biện pháp này nhằm phòng chống dịch COVID-19.