Bỏ thành phố ồn ảo, vợ chồng già xây đảo nổi trên vịnh

Địa ốc
Một cặp vợ chồng Canada cùng nhau xây dựng một khu nhà nổi bằng gỗ trên vịnh và gọi tổ ấm hơn 20 năm tuổi là "Vịnh Tự do".