Bộ trưởng Xây dựng: Linh hoạt chiều cao khi cải tạo chung cư cũ

Địa ốc
Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, nên có quy định cụ thể, linh hoạt hơn về tăng chiều cao, dân số đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.
Xem thêm