Căn hộ trung cấp là nguồn cung chủ đạo trong năm 2019

Địa ốc
Nguồn cung chủ đạo trong năm 2019 tiếp tục là dòng sản phẩm căn hộ, trong đó, phân khúc trung cấp sẽ chiếm tỉ trọng lớn nhất.
Xem thêm