Cuộc sống của những người Thủ Thiêm cố giữ đất

Địa ốc
Ở nơi sẽ trở thành đô thị hiện đại bậc nhất Đông Nam Á vẫn còn vài căn nhà tuềnh toàng, lọt thỏm giữa đám lau sậy, ngập nước và rác.
Xem thêm