Giá nhà thành phố lớn ở Mỹ tăng 800 USD mỗi ngày

Địa ốc
Các thành phố công nghệ của Mỹ như San Jose, San Francisco, giá nhà thông thường đang tăng gần 800 USD mỗi ngày.