Hồ bơi dự án nhà ở cao cấp thành mương đón nước?

Địa ốc
Lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho hay quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú không có hạng mục hồ bơi, bản vẽ thiết kế thi công dự án chưa được phê duyệt...
Xem thêm