'Lệnh' trong 10 ngày dẹp các bãi xe 'lậu' lớn nhất Linh Đàm

Địa ốc
Trong thời hạn 10 ngày, nếu chủ bãi xe và các chủ phương tiện đang gửi xe tại bãi không phép ở khu Tây Nam Linh Đàm không tự di dời sẽ sử dụng phương án di dời.
Xem thêm