Ngôi nhà chỉ cần 3 người dựng trong 6 tiếng

Địa ốc
Khi muốn sống ở nơi khác, gia chủ có thể dễ dàng chuyển nhà đi để tiết kiệm tiền.
Xem thêm