Ngôi nhà xây giống trò chơi lắp ráp trong vài ngày

Địa ốc
Đội thợ sẽ hoàn thiện xong ngôi nhà rộng 20 m2 với tường gạch không cần dùng vữa kết nối.
Xem thêm