Nhìn gần những khu đất công bỏ hoang ở Sài Gòn

Địa ốc
Tại khu đất số 620 Kinh Dương Vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM, với diện tích rộng khoảng 9.000m2 giao cho công ty Cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar đang bỏ trống, rào bít bùng xung quanh. Bên cạnh là tấm bảng hiệu cũ kỹ, gỉ sét ghi dòng chữ "Phân xưởng Hóa Dược” của Mekophar...