Những chung cư 'thờ ơ' với mạng sống con người tại Hà Nội

Địa ốc
Các chủ đầu tư công trình chạy theo lợi nhuận, bỏ qua các yếu tố đảm bảo an toàn phòng cháy khiến người dân bức xúc.