'Thần đèn' di dời thành công tòa nhà 5.000 tấn trong 40 giờ

Địa ốc
Nhờ đường ray thiết kế đặc biệt, tòa nhà khách sạn nặng 5.000 tấn được dịch chuyển 35,56 mét theo chiều ngang trong 40 giờ mà không tốn một viên gạch nào.
Xem thêm