Tòa nhà có khả năng biến hình ở Thượng Hải

Địa ốc
Kết hợp giữa nghệ thuật kiến trúc độc đáo và công nghệ hiện đại, một nhà hát ở trung tâm Thượng Hải có thể tự thay đổi hình dạng.
Xem thêm