Vướng mắc trong việc tháo dỡ công trình vi phạm ở Sóc Sơn

Địa ốc
Chính quyền Hà Nội đã ra quyết định tháo dỡ 18 công trình vi phạm về luật xây dựng trong rừng phòng hộ Sóc Sơn trong tháng 11 này. Tuy nhiên chỉ có 3 hộ chấp hành, số còn lại cho rằng mình không vi phạm.

VIDEO MỚI NHẤT