Dịch vụ chở cây cảnh thuê ‘hốt bạc’ ngày cận Tết

Video
Dịch vụ chở cây cảnh thuê "hốt bạc" ngày cận Tết.