Diễn tập kỹ thuật số của Hàn Quốc với xe tăng T-80U và M48A5K

Video
Các xe tăng T-80U của Nga, do khả năng có thể hành tiến với tốc độ cao, được mang biệt danh là "xe tăng bay", phục vụ trong biên chế quân đội Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố rằng những chiếc xe tăng này được sử dụng để mô phỏng xe tăng kẻ thù trong huấn luyện, đào tạo.