Diễn tập phong tỏa thị trấn 6.500 người

Video
Lực lượng chức năng diễn tập phong toả thị trấn 6.500 người tại ven biển Cửa Việt (Gio Linh) do phát hiện 5 ca nhiễm Covid-19, sáng 21/3.