Điều gì xảy ra khi sao đến gần hố đen?

Video
Các lớp ngoài của một ngôi sao tiến vào "vùng nguy hiểm" sẽ bị xé ra và hút về phía hố đen, khiến nó tỏa sáng mạnh.