Điều gì xảy ra nếu lóa Mặt Trời chạm tới Trái Đất?

Video
Lóa Mặt Trời mạnh có thể tạo ra một trận bão Mặt Trời hướng đến Trái Đất, gây mất điện và làm hỏng các thiết bị công nghệ.

VIDEO MỚI NHẤT