Điều gì xảy ra nếu toàn bộ núi lửa phun trào cùng lúc?

Video
Nếu toàn bộ núi lửa phun trào cùng một lúc, Trái Đất sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối và sự axit hóa đại dương sẽ dần được hình thành khắp địa cầu.