Điều gì xảy ra với cơ thể sau khi uống rượu?

Video
Sau một phút, rượu đã bắt đầu ngấm vào máu, và chỉ sau đó một giờ, nó ảnh hưởng đến hầu hết cơ quan quan trọng trong cơ thể.

VIDEO MỚI NHẤT