Điều ước của bác sĩ 55 tuổi đón sinh nhật tại ổ dịch Vũ Hán

Video
Sinh nhật của bác sĩ Li Qi năm nay không có nến, bánh sinh nhật mà chỉ có những vị khách đều đeo khẩu trang.