Đỉnh cao xe off-road

Video
Chiếc xe chạm bánh vào đường dốc rồi từ từ leo lên phần vòm trông như được một lực vô hình kéo lên. Tới đỉnh, xe lại từ từ cài số lùi rồi tiếp đất nhẹ nhàng.
Xem thêm