DMCA.com Protection Status

Đình So - ngôi đình hơn 300 năm tuổi đẹp nhất xứ Đoài

Video
Nằm ở vùng đất văn hóa xứ Đoài trong quần thể hàng trăm đi tích cổ, đình So nổi bật với kiểu kiến trúc mẫu mực và có tuổi lên đến 346 năm.

VIDEO MỚI NHẤT