Đo độ nguy hiểm của thiên tai bằng... màu sắc

Video
Chính Phủ vừa ban hành quy định 5 cấp độ cảnh báo ứng theo 5 màu đặc trưng cho tất cả các loại hình thiên tai có hiệu lực từ 1/10 tới đây hy vọng sẽ có những ứng phó kịp thời hơn.
Xem thêm